Eftersök

Eftersök

På sidorna här under Jakt o Trafik eftersök kommer jag och berätta om de eftersök som jag gör. Ni kommer snart att märka att jag aldrig nämner några namn och detta är ytterst viktigt. Tystnadsplikten är något som man måste vara tydlig med att hålla, för har man ringt mig i ett förtroende så spräcker inte jag det. Däremot så kan jag prata om eftersöket här för att försöka delge kunskap så att andra inte behöver göra om mina misstag


Varför startade då mitt intresse för eftersök? Jag kommer här att förklara mitt första eftersök och varför mitt intresse startade.


Älgjakt:

Det var älgjakt och det kommer en älgko med 2st kalvar i pass. Jägaren som sitter där skjuter ett skott på sista kalven. Den markerar inget utan de springer över en rätt stor öppning och hoppar över ett dike enligt jägaren. Jaktlaget som jag var hos hade ingen eftersökshund utan tyckte jag skulle ta min strävhårstax för att spåra älgarna, sagt och gjort.


Jag åkte hem och hämtade hunden. Min tax var en duktig spårhund men skulle ju defenitivt inte gått ensam på älg. Jag gick ner till skottplatsen och hunden började med att vilja gå bakåt?? Nä, säger jägaren hunden har fel de har gått åt andra hållet? Jag tar med mig hunden och går åt det hålle. Min tax glor snett på mig och tar spåret.


Vi följer älgarna över gränsen men hittar inget som tyder på att dom skulle vara skadade. Vid det här laget så talar jägarna om hur dålig hund jag har och hur dåligt eftersöket gick mm. Jag gick något knäckt mot min bil igen medan de andra jägarna gick till elden för att fika.


Plötsligt var det något som sa mig att börja om vid skottplatsen. Jag gjorde så och då fick hunden gå dit han ville, alltså bakåt enligt jägaren. När vi spårat c:a 2-300 meter så reser sig plötsligt kalven upp och det ena frambenet är av precis under bröstkorgen. Jag skjuter ett skott och kalven går i backen död, sedan tar jag kontakt med jaktlaget som kom till kalven.


Efter detta så tänkte jag på hur lite jag och min hund kunde och att det får inte vara så lätt att göra misstag. Jag beslöt mig för att lära mig så mycket jag kan om eftersök och hundar för att detta inte skulle upprepas. Ja detta är många år sedan och idag gör jag mellan 70 - 100 eftersök per år men fortfarande så har man mycket att lära.


Viktiga lagar

Jakt


28 § Jaktlagen: Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas. Detta betyder att allt vilt är inkluderat och att jägaren själv är personligt ansvarig. I de fall jakten leds av en jaktledare är det närmast denne som är skyldig att se till att eftersök blir genomfört.


17 § Jaktförordningen: Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.


Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.